Vario Unity

Technogym - Artis

Vario Unity Technogym

Prix neuf 15 409,20 € TTC

7 194 € TTC5 995 € HT

Flex Strider 95F Discover SE

Life Fitness - Elevation

Flex Strider 95F Discover SE Life Fitness

Prix neuf 13 428 € TTC

5 994 € TTC4 995 € HT

Vario Unity

Technogym - Excite New

Vario Unity Technogym

Prix neuf 15 900 € TTC

5 994 € TTC4 995 € HT

Vario Visioweb

Technogym - Excite New

Vario Visioweb Technogym

Prix neuf 11 772 € TTC

5 274 € TTC4 395 € HT

AMT AMT885

Precor - Cardio Precor

AMT AMT885 Precor

Prix neuf 16 188 € TTC

4 794 € TTC3 995 € HT

Vario 700i

Technogym - Excite New

Vario 700i Technogym

Prix neuf 9 732 € TTC

4 554 € TTC3 795 € HT

Vario 500

Technogym - Excite New

Vario 500 Technogym

Prix neuf 8 769,60 € TTC

4 314 € TTC3 595 € HT

AMT AMT100i

Precor - Cardio Precor

AMT AMT100i Precor

Prix neuf 11 028 € TTC

3 594 € TTC2 995 € HT